Mollešjohka / Mollisjok fjellstue – langt utenfor allfarveg, midt på Finnmarksvidda

Fjellstua ligger idyllisk til ved elva Iešjohka, som har sitt utspring fra Finnmarks største innsjø Iešjávri, 10 km nord for fjellstua. Iešjohka er første del av Tanavassdraget, Norges 3.lengste elv. Det er vide vidder og panoramautsikt fra fjellstua. Nordover mot Porsanger reiser fjellmassivet Gaissene seg 1100 m.o.h., Mollisjok ligger på ca 400 m.o.h.

Mollisjok slik den fremstår i dag, ble satt opp på 1920-tallet og ble da en helårig betjent stue. Dateringer om Mollisjok går tilbake til begynnelsen av 1800-tallet.

Noen kilometer sør for dagens bebyggelse, ved utløpet av elva Mollesjohka, en bielv til Iešjohka, stod ei lita ubetjent hytta til disposisjon for datidens vegfarende. Denne lille hytta og også stedsnavnet Mollisjok ble senere flyttet til dagens Mollisjok på slutten av 1800-tallet.

Under siste verdenskrig ble Mollisjok, som annen bebyggelse i Finnmark, nedbrent. Fjellstua ble bygd opp igjen i årene 1947–48. Den er siden påbygd og modernisert. Uavbrutt siden 1920 står familien Eriksen for drifta av fjellstua, i dag den 5. i rekken.