mollisjok2
  • Home
  • Om vidde og fjellstue

Om vidde og fjellstue

Finnmarksvidda er høst-, vinter-, og vårbeiter for reinsdyr og har gode forekomster av bær, småvilt og fisk.

Mollisjok slik den fremstår i dag, ble satt opp på 1920-tallet og ble da en helårig betjent stue. Dateringer om Mollisjok går tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Noen kilometer sør for dagens bebyggelse, ved utløpet av elva Molliesjohka, en bielv til Jiesjohka, stod ei lita ubetjent hytta til disposisjon for datidens vegfarende. Denne lille hytta og også stedsnavnet Mollisjok ble senere flyttet til dagens Mollisjok på slutten av 1800- tallet.

Under siste verdenskrig ble Mollisjok, som annen bebyggelse i Finnmark, nedbrent. Fjellstua ble bygd opp igjen i årene 1947-48. Den er siden påbygd og modernisert. Uavbrutt siden 1920 står familien Eriksen for drifta av fjellstua, i dag den 5. i rekken.

Standarden på fjellstua er enkel. 4 mannsrom med vedfyring, kokemuligheter, selvbetjening og/eller salg av proviant. Ved forhåndsbestilling også matservering i spisesalen. Innkjøp må planlegges langsiktig, da nærmeste kolonial er ca 70 vegløse kilometer unna.

Badstua ligger fint til ved elvekanten, og mange benytter muligheten til å avkjøle seg i elva. På grunn av vedfyring og vannbæring må badstua forhåndsbestilles.

Et minikraftverk, i drift fra 1988, forsyner fjellstua med elektrisitet, men ikke nok til oppvarming av rom.

Adkomst til Mollisjok er etter den gamle ferdselsåren mellom Alta og Karasjok. På denne ruta ligger fjellstuene Joatka, Mollisjok og Ravnastua. I tillegg til ruta Alta- Karasjok, er det også dagsetapper fra grendene Jergul og Suossjavri ved E 92, vegen mellom Karasjok- Kautokeino som ble åpnet i 1976. Om sommeren også etter traktorvegen fra Cuavddatmohkki ved E 92.

Sommer- og vinterløyper er godt merket, dagsetapper er fra 25 til 30 km.


Ord og uttrykk:
Johka (samisk) = elv
Javri (samisk) = vann, innsjø
Jiesjavri = Selveste innsjø eller vannet sjøl.
Mollisjok/ Molliesjohka = ukjent betydning

Mollisjok Fjellstue  |  Tlf 78 46 91 16  |  Mobil 907 04 306